Aktuality

Přijímací řízení 2021

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

vzhledem k epidemiologické situaci pravěpodobně nebude možné organizovat prezenční DOD a ukázky přijímacích testů.

Pro přípravu na přijímací zkoušky je možné využít ilustrační testy, které budou Cermatem zpřístupněny veřejnosti 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz.

Nabízíme možnost telefonických konzultací:

Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy               Po  12:00 – 13:00 h      326 718 050

Ing. Eva Sýkorová, zástupkyně ředitelky       Po   9:00 – 10:00 h       326 718 051

Sandra Ernestová, Dis., sekretářka školy      Po – Pá   8:00 – 10:30 h, 12:00 – 13:00 h
326 718 060

Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy

 

Přihlášky je možné podat do 1. 3. 2021 – zaslat poštou nebo odevzdat osobně na sekretariátu školy v 1. patře:

Po           7:30 – 11:00 h, 12:00 – 16:00 h
Út – Čt    7:30 – 11:00 h, 12:00 – 14:30 h
Pá           7:30 – 11:00 h, 12:00 – 13:30 h

Prezentace školy

Obchodní akademie ve fotografiích

Charakteristika školy

Kritéria

Vstup do školy

Při vstupu do školy je od 25. 2. 2021 povinnost mít

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), nebo
  • zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

Konverzační soutěž v německém jazyce

V pondělí 15. 2. 2021 se studentka z 3.D Oliwia Ewa Růžičková zúčastnila okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhla soutěž online.

Oliwia Ewa zabojovala a svým skvělým výkonem se v tvrdé konkurenci studentek z gymnázií umístila na výborném 3. místě. K tomuto úspěchu jí srdečně gratuluji a zároveň oceňuji její odvahu získávat nové zkušenosti.

Kateřina Marková

Diskuse s místopředsedkyní Evropského parlamentu

Dne 1. února 2021 měli studenti 3. D v rámci předmětu Ekonomický seminář jedinečnou příležitost online diskuze s místopředsedkyní Evropského parlamentu paní Ditou Charanzovou. Celá téměř dvouhodinová přednáška byla vedena přímo ze Štrasburku zaměstnancem EP Janem Řebřinou, který zevrubně pohovořil o průběhu legislativního procesu v rámci EU. Přednášku doplnila stážistka, která nastínila našim studentům možnosti studia a vycestování do zahraničí. Poslední půlhodinu si vzala slovo paní místopředsedkyně a odpovídala na dotazy studentů. Celé online setkání probíhalo v neformálním přátelském duchu a studenti si odnesli nejen nové informace, ale jistě i nevšední zážitek.

Ing. Denisa Legnerová

SJZ 8. 1. 2021

Písemná část státní jazykové zkoušky z anglického jazyka proběhla 8. 1. 2021. Výsledky písemné části SZJ jsou zveřejněné v sekci Jazyková škola.

Ústní část se bude konat 26. 1. 2021, místnost č. 27 (1.patro). Harmonogram zkoušení je zveřejněn v sekci Jazyková škola.

Dr. Ivo Horáček

Školní psycholog

Mgr. Petra Valentová

Konzultační hodiny
po 8 – 14 h
st 8 – 12 h

Možnost objednat se na
valentova@oamb.cz

Školní časopis

EUROPASS

Ekologie

Nabídky zaměstnání

Doprava zdarma

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info

ICT plán

Přístupnost webu