Aktuality

Přijímací řízení 2021 – aktualizace

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření MZ a opatření obecné povahy MŠMT (oba dokumenty posíláme celé v příloze) se umožní uchazečům osobní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud:

  1. nemají příznaky onemocnění Covid-19 (viz další příloha)
  2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Tento doklad o negativním výsledku lze nahradit dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a neuplynula doba 90 dní nebo certifikátem o očkování, pokud od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Naše škola testy provádět nebude, je možné testy provést na vaší ZŠ nebo v centrech antigenního testování, resp. i u vašeho lékaře.

Dále je nutné dodržet všechna epidemická nařízení platná v době přijímacích zkoušek.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mailu info@oamb.cz nebo na telefonním čísle 326 718 060 v době 7:30 – 13:30 h.

Děkuji za pochopení

Ing. Renáta Vícová
ředitelka školy

 

Opatření obecné povahy

Seznam příznaků covid-19

Testování u přijímacích zkoušek

 

Dne 29. 3. 2021 jsme na e-mailové adresy zákonných zástupců, resp. uchazečů, pokud nebyla uvedena e-mailová adresa zákonných zástupců, odeslali pozvánku na přijímací zkoušky. Dopisy budou zhledem k epidemické situaci poslány přibližižně v polovině dubna.

 

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

jednotné přijímací zkoušky se budou konat 3. a 4. 5. 2021 (náhradní termín 2. a 3. 6. 2021). Pozvánky a informační dopis odešleme do konce března 2021 na adresu uvedenou na přihlášce (dopis s modrým pruhem).

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 326 718 060 (Po – Pá   8:00 – 10:30 h, 12:00 – 13:00 h) nebo na e-mailu info@oamb.cz.

Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy


Prezentace školy

Obchodní akademie ve fotografiích

Charakteristika školy

Kritéria

IT soutěž Office Arena – mimořádný úspěch

Mimořádného úspěchu dosáhli studenti třídy 2.B v krajském kole IT soutěže Office Arena 2021, kteří obsadili první dvě místa:
  1. Martin Vaněk
  2. Bára Laurynová

Martin Vaněk postupuje do celostátního kola soutěže. Gratulujeme.

Mgr. Jana Krichebauerová

Přihlášky na SJZ z angličtiny

Můžete podávat přihlášky na jarní ternín státních jazykových zkoušek z angličtiny, který se koná 14. 5. 2021 (základní) a 21. 5. 2021 (všeobecná).
Všeobecnou SJZ bude škola pořádat při minimálním počtu 4 kandidátů.

Vstup do školy

Při vstupu do školy je od 25. 2. 2021 povinnost mít

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), nebo
  • zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

Konverzační soutěž v AJ

Ve středu 10. 3. 2021 se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovaly studentky  Kristýna Martinková z 1.B a Nina Leová ze 2.B.

Je nám ctí oznámit, že Nina Leová získala 1. místo a postupuje do kola krajského. K jejímu úspěchu moc gratulujeme.

Mgr. Iveta Francová

IT soutěž Office Arena

Studenti Martin Vaněk, Bára Laurynová a Martin Kakas (2.B) se úspěšně účastnili školního kola IT soutěže Office Arena 2021 a postoupili do krajského kola.

Blahopřejeme a držíme palce!

Mgr. Iva Kašová

Konverzační soutěž v německém jazyce

V pondělí 15. 2. 2021 se studentka z 3.D Oliwia Ewa Růžičková zúčastnila okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhla soutěž online.

Oliwia Ewa zabojovala a svým skvělým výkonem se v tvrdé konkurenci studentek z gymnázií umístila na výborném 3. místě. K tomuto úspěchu jí srdečně gratuluji a zároveň oceňuji její odvahu získávat nové zkušenosti.

Kateřina Marková

Diskuse s místopředsedkyní Evropského parlamentu

Dne 1. února 2021 měli studenti 3. D v rámci předmětu Ekonomický seminář jedinečnou příležitost online diskuze s místopředsedkyní Evropského parlamentu paní Ditou Charanzovou. Celá téměř dvouhodinová přednáška byla vedena přímo ze Štrasburku zaměstnancem EP Janem Řebřinou, který zevrubně pohovořil o průběhu legislativního procesu v rámci EU. Přednášku doplnila stážistka, která nastínila našim studentům možnosti studia a vycestování do zahraničí. Poslední půlhodinu si vzala slovo paní místopředsedkyně a odpovídala na dotazy studentů. Celé online setkání probíhalo v neformálním přátelském duchu a studenti si odnesli nejen nové informace, ale jistě i nevšední zážitek.

Ing. Denisa Legnerová

Školní psycholog

Mgr. Petra Valentová

Konzultační hodiny
po 8 – 14 h
st 8 – 12 h

Možnost objednat se na
valentova@oamb.cz

Školní časopis

EUROPASS 2020/2021

Ekologie

Nabídky zaměstnání

Doprava zdarma

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info

ICT plán

Přístupnost webu