Návštěva představitelů Komerční banky, a. s. na prezentacích žáků 4. ročníku

Předposlední únorový týden je na naší škole již tradičně ve znamení prezentací životopisů 4. ročníků.
Letošní maturanti mají tuto povinnost úspěšně za sebou a tohoto nelehkého úkolu se zhostili výborně. Je velmi náročné hovořit před ostatními o svém životě, svých úspěších i plánech do budoucna. Navíc před komisí, jež je složena z nejrůznějších hostů, kteří jsou zpravidla odborníky v oblasti personalistiky!
Třídě 4. D se ve čtvrtek 20. 2. 2020 naskytla unikátní příležitost, a sice prezentování před významnými představiteli Komerční banky. Do naší školy zavítal a studenty si poslechl i Ing. Jan Juchelka, generální ředitel KB, a. s., jehož doprovázeli Ing. Martin Formánek, ředitel Retailové Divize Sever, Ing. Ivana Kolářová, ředitelka pobočky KB MB a Ing. Marek Vosátka, ředitel Retailového bankovnictví a Omni Channel Sales KB.
Pan Ing. Juchelka nejen že naše prezentující pochválil, ale poskytl jim i prostor pro to, aby se zeptali na cokoliv, co je zajímá z oblasti bankovnictví. Studenti se ho například zeptali, co má mladý člověk udělat pro to, aby dosáhl co nejdříve na hypotéku.
Závěrem milého povídání doporučil generální ředitel všem přítomným, aby neváhali cestovat, sbírat zkušenosti z všemožných brigád a aby se nebáli žádné práce, ani té manuální.
Ing. Renáta Vícová