Upozornění pro žáky – distanční vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k vzniklé situaci přistupuje naše škola k distanční formě vzdělávání.
Na webových stránkách školy budete průběžně informováni o dalších krocích.

Sledujte, prosím, pozorně e-maily tříd a informace na webové aplikaci Bakaláři, jejichž prostřednictvím budou vyučující zasílat studijní materiály a zadávat úkoly.

Ing. R. Vícová