Upozornění pro žáky – distanční vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k vzniklé situaci přistupuje naše škola k distanční formě vzdělávání.
Na webových stránkách školy budete průběžně informováni o dalších krocích.

Sledujte, prosím, pozorně e-maily tříd a informace na webové aplikaci Bakaláři (služba Komens), jejichž prostřednictvím budou vyučující zasílat studijní materiály a zadávat úkoly.

Rozcestník MŠMT s užitečnými tipy a nástroji pro vzdělávání na dálku.

Ing. R. Vícová