VOŠE – přijímací řízení

Přihlášky ke studiu na VOŠE nepodávejte.

1. ročník denní ani dálkové formy vzdělávacího programu Finanční řízení ve školním roce 2020/2021 nebude otevřen.