Uzavření školy

Od 11. 3. 2020 až do odvolání je škola z důvodu prevence šíření koronaviru uzavřena. Sledujte webové stránky školy.

Uzavření se týká i odpoledních kurzů jazykové školy. Vyučující zašle studijní materiály účastníkům kurzů mailem.

Vzhledem k tomu, že žákům a studentům je osobní přítomnost ve školních budovách zakázána mimořádným opatřením MZ, nebudou potvrzení o studiu vydávána osobně na sekretariátu školy, ale zasílána elektronicky e-mailem. O potvrzení žádejte na adrese info@oamb.cz.

Úřední hodiny každý den 8:00 – 11:00.

Ing. R. Vícová, ředitelka školy