Zrušené akce

Z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru byly zrušeny následující akce:

Zájezd do Anglie, který měl proběhnout v červnu. Podrobnosti o možnostech řešení zobrazíte kliknutím na tento odkaz.
Rodičům žáků (příp. žákům, pokud není k dispozici e-mailová adresa rodičů), kteří se přihlásili na zájezd do Anglie, byl poslán informační e-mail o dalším postupu.
Mgr. V. Šulcová

Exkurze do Mauthausenu/Lince, která se měla uskutečnit 27. 3. 2020. Akce pravděpodobně proběhne v náhradním termínu 2. 10. 2020. Studentům, kteří měli již zaplaceno, bude celá částka vrácena zpět, jakmile bude obnoven normální režim školy.
Mgr. M. Domalípová

Zájezd do Francie, který měl proběhnout na konci dubna. Studentům bude vrácena i část zálohy (stornopoplatek by měl činit asi 700 Kč). Záloha bude vrácena Mgr. Sovou po návratu studentů do školy.
Mgr. I. Sova

Pobytová výměna studentů s naší partnerskou školou v Gifhornu.
Mgr. B. Pešánová

Exkurze do Hrdličkova muzea člověka (Praha) plánované pro třídy 2.A (20. 05. 2020) a 2.B (26. 05. 2020).
Mgr. I. Kašová