Organizace výuky od pondělí 7. 12. 2020

Informace byly zaslány žákům 1. – 4. ročníku na společné e-maily tříd.