Diskuse s místopředsedkyní Evropského parlamentu

Dne 1. února 2021 měli studenti 3. D v rámci předmětu Ekonomický seminář jedinečnou příležitost online diskuze s místopředsedkyní Evropského parlamentu paní Ditou Charanzovou. Celá téměř dvouhodinová přednáška byla vedena přímo ze Štrasburku zaměstnancem EP Janem Řebřinou, který zevrubně pohovořil o průběhu legislativního procesu v rámci EU. Přednášku doplnila stážistka, která nastínila našim studentům možnosti studia a vycestování do zahraničí. Poslední půlhodinu si vzala slovo paní místopředsedkyně a odpovídala na dotazy studentů. Celé online setkání probíhalo v neformálním přátelském duchu a studenti si odnesli nejen nové informace, ale jistě i nevšední zážitek.

Ing. Denisa Legnerová