Třídnické hodiny pro 1. – 3. roč.

S ohledem na rozhodnutí MŠMT se přesouvají třídnické hodiny na 10. – 12. 6. 2020. Pro rozpis třídnických hodin klikněte zde.

Žáci při vstupu do budovy školy musí odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení musí být podepsáno zákonnými zástupci, případně zletilými žáky. Formulář čestného prohlášení ke stažení zde.

Účast na třídnických hodinách je dobrovolná.

Provoz školy a hygienická opatření pro žáky 4. ročníku od 11. 5. 2020

Pro pokyny pro žáky 4. ročníku klikněte zde.

Formulář čestného prohlášení ke stažení zde.

Termíny konání DT ke stažení zde. Pozvánky k DT byly rozeslány na e-mailové adresy maturantů 13. 5. 2020.

Termíny konání ústních MZ ke stažení zde.

Rozpis konzultací pro žáky 4. ročníku před DT a ústními MZ ke stažení zde.

Dne 15. 5. 2020 byly na e-mailové adresy maturitních tříd zaslány termíny ústní maturitní zkoušky.

Zrušený zájezd do Anglie

Rodičům žáků (příp. žákům, pokud není k dispozici e-mailová adresa rodičů), kteří se přihlásili na zájezd do Anglie, byl poslán informační e-mail o dalším postupu.
Mgr. V. Šulcová

Dne 18. 5. 2020 byla rodičům zaslána aktuální informace od cestovní kanceláře.

Ing. Renáta Vícová

Obnovená výuka na JŠ

Pro pokyny k obnovené výuce od 11. 5. 2020 na jazykové škole klikněte zde.

Před prvním vstupem do budovy školy je posluchač povinen odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář čestného prohlášení ke stažení zde.

Služby šk. psychologa od 11. 5. 2020

Školní psycholožka Mgr. Petra Valentová je od 11. 5. 2020  v pondělí a ve středu dopoledne v budově školy v kabinetě č. 18 k dispozici studentům 4. ročníků. Individuální konzultace je nutné předem objednat na tel. č. 607 84 82 85 nebo na mailu valentova@oamb.cz.

I nadále je na uvedených kontaktech k dispozici i ostatním studentům školy a jejich rodičům.

Hodnocení žáků ve 2. pololetí

Informace o způsobu hodnocení žáka (klasifikace) pro 2.pol. šk. r. 2019/20

Dle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., ze dne 27. 4. 2020, hodnocení žáka vychází
a/ z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (do 10. 3. 2020)
b/ podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
c/ podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. r. 2019/20.

Ing. Renata Vícová, ředitelka školy

Změna termínů státních jaz. zkoušek

Vzhledem k vládním opatřením kvůli šíření koronaviru byly květnové termíny státních jazykových zkoušek zrušeny.

MŠMT ČR vyhlásilo následující náhradní termíny:
SJZ základní – 16. 10. 2020, SJZ všeobecná – 23. 10. 2020.
Přihlášky je možné stále podávat.