Angličtina

Vypsané kurzy

Kurzy základní 2019/2020

Název kurzu: 2AZ  – kurz nebyl v tomto školním roce otevřen

Vstupní požadavky:

Znalost zásad anglické výslovnosti a znalost základních frází.

Náplň kurzu:

Tento kurz je určen především pro „věčné začátečníky“ a nabízí osvojení základní slovní zásoby a gramatických jevů.

V průběhu kurzu budou zopakovány základy anglické gramatiky a fixovány následující gramatické jevy (budoucí čas, přítomný průběhový, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas) a osvojena slovní zásoba k tématům povolání, rodina, režim dne, zájmy, dům a bydlení.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: A1

Učebnice: New Opportunities Elementary

Vyučující: Mgr. Jakub Matějů

Čas: pondělí 17:30 -19:00

Místnost: 10

Cena: 6 000 Kč (studenti) / 6 500 Kč (ostatní uchazeči)


Kurzy konverzační 2019/2020

Název kurzu: AK1 (konverzační)

Vstupní požadavky:

Konverzační kurz je určen pro mírně až středně pokročilé.

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je zdokonalit vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce a rozšířit slovní zásobu týkající se všeobecných témat použitelných v každodenním životě.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: A2

Učebnice: Let´s Talk Anew

Vyučující: Mgr. Jakub Matějů

Čas: pondělí (čas bude upřesněn)

Místnost: 16

Cena: 6 000 Kč (studenti) / 6 500 Kč (ostatní uchazeči)


Kurzy přípravné k státní jazykové zkoušce – základní 2019/2020

Název kurzu: ASZ1 (příprava na státní základní jazykovou zkoušku) – kurz otevřen od 16. 9. 2019

Vstupní požadavky:

Pro dvouhodinový přípravný kurz na základní státní zkoušku z angličtiny počítáme se vstupní znalostí jazyka na úrovni B1 (středně pokročilí).

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je připravit účastníky jak na písemnou část zkoušky (reading, writing, listening, grammar), tak na ústní část státní zkoušky. Základní učebnicí je Murphy: English Grammar in Use (lze objednat hromadně) a další materiály zaměřené na konverzační okruhy pro ústní část zkoušky.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: B2

Učebnice: Murphy: English Grammar in Use

Vyučující: Mgr. Jiřina Babáková

Čas: pondělí 16:00 – 17:30

Místnost: 34

Cena: 6 700 Kč (studenti) / 7 200 Kč (ostatní uchazeči)


Název kurzu: ASZ2 (příprava na státní základní jazykovou zkoušku) – kurz otevřen od 17. 9. 2019

Vstupní požadavky:

Pro dvouhodinový přípravný kurz na základní státní zkoušku z angličtiny počítáme se vstupní znalostí jazyka na úrovni B1 (středně pokročilí).

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je připravit účastníky jak na písemnou část zkoušky (reading, writing, listening, grammar), tak na ústní část státní zkoušky. Základní učebnicí je Murphy: English Grammar in Use (lze objednat hromadně) a další materiály zaměřené na konverzační okruhy pro ústní část zkoušky.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: B2

Učebnice: Murphy: English Grammar in Use

Vyučující: Mgr. Jiřina Babáková

Čas: úterý 16:00 – 17:30

Místnost: 34

Cena: 6 700 Kč (studenti) / 7 200 Kč (ostatní uchazeči)


Název kurzu: ASZ3 (příprava na státní základní jazykovou zkoušku) – kurz otevřen od 18. 9. 2019

Vstupní požadavky:

Pro dvouhodinový přípravný kurz na základní státní zkoušku z angličtiny počítáme se vstupní znalostí jazyka na úrovni B1 (středně pokročilí).

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je připravit účastníky jak na písemnou část zkoušky (reading, writing, listening, grammar), tak na ústní část státní zkoušky. Základní učebnicí je Murphy: English Grammar in Use (lze objednat hromadně) a další materiály zaměřené na konverzační okruhy pro ústní část zkoušky.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: B2

Učebnice: Murphy: English Grammar in Use

Vyučující: Mgr. Jiřina Babáková

Čas: středa 16:00 – 17:30

Místnost: 34

Cena: 6 700 Kč (studenti) / 7 200 Kč (ostatní uchazeči)


Kurzy přípravné k státní jazykové zkoušce – všeobecné 2019/2020

Název kurzu: ASV1 (příprava na státní všeobecnou jazykovou zkoušku) – kurz otevřen od 17. 9. 2019

Vstupní požadavky:

Předpokládá vstupní znalost jazyka na úrovni B2 (pokročilí).

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je připravit účastníky jak na písemnou část zkoušky (testy na porozumění čtenému, porozumění slyšenému, volný písemný projev a gramatický test), tak na část ústní. Součástí zkoušky jsou reálie anglicky mluvících zemí, přehled dějin jazykové oblasti a konverzační témata. Předpokládá se schopnost číst beletrii v originále (500 stran). Základní učebnicí je Murphy: English Grammar in Use (lze objednat hromadně) a další materiály pro přípravu na ústní část zkoušky.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: C1

Učebnice:

Vyučující: Mgr. Jiřina Babáková

Čas: úterý 17:30 – 19:00 (může být posunuto)

Místnost: 34

Cena: 6 700 Kč (studenti) / 7 200 Kč (ostatní uchazeči)