Angličtina

Nabídka kurzů 2020/2021

Kurzy střední

Název kurzu: 1AS  kurz otevřen od 21. září 2020

Vstupní požadavky:

Kurz je určen pro středně pokročilé.

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je osvojení základních jevů v gramatice, rozšíření slovní zásoby a její  praktické využití při  konverzaci a zdokonalení porozumění vyslechnutému projevu.  Základem bude daná učebnice, která bude podle potřeby doplňována dalšími materiály.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: A2, B1

Učebnice: New English file (úroveň bude upřesněna po zahájení kurzu)

Vyučující: Mgr. Jiřina Babáková

Čas: pondělí 17:30 -19:00

Místnost: 34

Cena: 6 000 Kč (studenti) / 6 500 Kč (ostatní uchazeči)


Kurzy přípravné k státní jazykové zkoušce – základní

Název kurzu: ASZ1 (příprava na státní základní jazykovou zkoušku) – kurz nebyl z důvodu malého zájmu otevřen

Vstupní požadavky:

Pro dvouhodinový přípravný kurz na základní státní zkoušku z angličtiny počítáme se vstupní znalostí jazyka na úrovni B1 (středně pokročilí).

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je připravit účastníky jak na písemnou část zkoušky (reading, writing, listening, grammar), tak na ústní část státní zkoušky. Základní učebnicí je Murphy: English Grammar in Use (lze objednat hromadně) a další materiály zaměřené na konverzační okruhy pro ústní část zkoušky.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: B2

Učebnice: Murphy: English Grammar in Use

Vyučující: Mgr. Jiřina Babáková

Čas: pondělí 16:00 – 17:30

Místnost: 34

Cena: 6 700 Kč (studenti) / 7 200 Kč (ostatní uchazeči)


Název kurzu: ASZ2 (příprava na státní základní jazykovou zkoušku) – kurz otevřen od 29. září 2020

Vstupní požadavky:

Pro dvouhodinový přípravný kurz na základní státní zkoušku z angličtiny počítáme se vstupní znalostí jazyka na úrovni B1 (středně pokročilí).

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je připravit účastníky jak na písemnou část zkoušky (reading, writing, listening, grammar), tak na ústní část státní zkoušky. Základní učebnicí je Murphy: English Grammar in Use (lze objednat hromadně) a další materiály zaměřené na konverzační okruhy pro ústní část zkoušky.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: B2

Učebnice: Murphy: English Grammar in Use

Vyučující: Mgr. Jiřina Babáková

Čas: úterý 16:00 – 17:30

Místnost: 34

Cena: 6 700 Kč (studenti) / 7 200 Kč (ostatní uchazeči)


Název kurzu: ASZ3 (příprava na státní základní jazykovou zkoušku) – kurz otevřen od 30. září 2020

Vstupní požadavky:

Pro dvouhodinový přípravný kurz na základní státní zkoušku z angličtiny počítáme se vstupní znalostí jazyka na úrovni B1 (středně pokročilí).

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je připravit účastníky jak na písemnou část zkoušky (reading, writing, listening, grammar), tak na ústní část státní zkoušky. Základní učebnicí je Murphy: English Grammar in Use (lze objednat hromadně) a další materiály zaměřené na konverzační okruhy pro ústní část zkoušky.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: B2

Učebnice: Murphy: English Grammar in Use

Vyučující: Mgr. Jiřina Babáková

Čas: středa 16:00 – 17:30

Místnost: 34

Cena: 6 700 Kč (studenti) / 7 200 Kč (ostatní uchazeči)


Název kurzu: ASZ3 (příprava na státní základní jazykovou zkoušku) – kurz otevřen od 30. září 2020

Vstupní požadavky:

Pro dvouhodinový přípravný kurz na základní státní zkoušku z angličtiny počítáme se vstupní znalostí jazyka na úrovni B1 (středně pokročilí).

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je připravit účastníky jak na písemnou část zkoušky (reading, writing, listening, grammar), tak na ústní část státní zkoušky. Základní učebnicí je Murphy: English Grammar in Use (lze objednat hromadně) a další materiály zaměřené na konverzační okruhy pro ústní část zkoušky.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: B2

Učebnice: Murphy: English Grammar in Use

Vyučující: Mgr. Jiřina Babáková

Čas: středa 14:15 – 15:45

Místnost: 34

Cena: 6 700 Kč (studenti) / 7 200 Kč (ostatní uchazeči)


Kurzy přípravné k státní jazykové zkoušce – všeobecné

Název kurzu: ASV1 (příprava na státní všeobecnou jazykovou zkoušku) – kurz nebyl z důvodu malého zájmu otevřen

Vstupní požadavky:

Předpokládá vstupní znalost jazyka na úrovni B2 (pokročilí).

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je připravit účastníky jak na písemnou část zkoušky (testy na porozumění čtenému, porozumění slyšenému, volný písemný projev a gramatický test), tak na část ústní. Součástí zkoušky jsou reálie anglicky mluvících zemí, přehled dějin jazykové oblasti a konverzační témata. Předpokládá se schopnost číst beletrii v originále (500 stran). Základní učebnicí je Murphy: English Grammar in Use (lze objednat hromadně) a další materiály pro přípravu na ústní část zkoušky.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: C1

Učebnice:
Berka, M.:  American History, the USA: Geography andsociety
Murphy: English Grammar in Use (CUP)
British History, Britain: Geogeraphy and Society, English speaking Countries
Advanced Conversation Practice – Vocabulary Lists

Vyučující: Mgr. Jiřina Babáková

Čas: úterý 17:30 – 19:00 (může být posunuto)

Místnost: 34

Cena: 6 700 Kč (studenti) / 7 200 Kč (ostatní uchazeči)