Charakteristika

Obecná charakteristika jazykových kurzů

Od 1. září 2011 probíhá na jazykové škole výuka podle školského vzdělávacího programu pro Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. ŠVP je k nahlédnutí v informačním centru (3. patro – chodba B – místnost č. 55).

Organizační formou výuky je kurz. Časová dotace jsou dvě vyučovací hodiny (90 min) týdně. Nejvyšší počet posluchačů v kurzu je 18, nejnižší počet je stanoven individuálně.

Pokud není uvedeno jinak, kurzy začínají v polovině září a končí na konci června. Ceny jsou uváděny u jednotlivých kurzů.

Na jazykové škole jsou vypisovány tyto kurzy:

  • základní kurzy – kurzy určené začátečníkům a mírně pokročilým (A1, A2, B1)
  • střední kurzy – kurzy určené k prohloubení jazykových znalostí (B1+, B2)
  • přípravné kurzy ke SJZ – celoroční kurzy určené pro přípravu k základní i všeobecné státní jazykové zkoušce (B2, C1)

Formuláře pro uchazeče o studium

Přihláška do večerního jazykového kurzu (pdf)