Charakteristika

Obecná charakteristika státních jazykových zkoušek

Státní jazyková zkouška

 • základní (odpovídá Evropskému jazykovému rámci úroveň B2)
 • všeobecná (odpovídá Evropskému jazykovému rámci úroveň C1)

 

Písemná část (základní i všeobecná)

Termín: základní – 16. 10. 2020 (pátek, od 13:30), všeobecná – 23. 10 2020 (pátek, od 13:30)
(termíny byly změněny z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru)

Trvání zkoušky: 4 hodiny

Skladba:

 • porozumění čtenému textu (60 minut)
 • volné téma (90 minut)
 • poslech s porozuměním (30 minut)
 • gramatický test (60 minut)

Ústní část – základní

Termín: listopad (bude upřesněno)

Trvání zkoušky: 20 minut

Skladba:

 • řešení jazykové situace (bez přípravy)
 • konverzační téma

ANGLIČTINA – základní – konverzační témata (doc, 26 kB)
NĚMČINA – základní – konverzační témata (doc, 26 kB)

Ústní část – všeobecná

Termín: listopad (bude upřesněno)

Trvání zkoušky: 30 minut

Skladba:

 • řešení jazykové situace
 • konverzační téma
 • reálie či dějiny německy či anglicky mluvících zemí
 • literatura na základě četby

ANGLIČTINA – všeobecná – konverzační témata, reálie a literatura (doc, 76 kB)
NĚMČINA – všeobecná – konverzační témata, reálie a literatura (doc, 49 kB)