Termíny a výsledky

Termíny a výsledky státních jazykových zkoušek

Vypsané termíny SJZ v roce 2021

Písemná část

Anglický jazyk základní 14. 5. 2021, 13:30 h
Anglický jazyk všeobecná 21. 5. 2021, 13:30 h

  • Všeobecnou SJZ bude škola pořádat při minimálním počtu 4 kandidátů.


Ústní část

Anglický jazyk základní bude upřesněno
Anglický jazyk všeobecná bude upřesněno