Termíny a výsledky

Termíny a výsledky státních jazykových zkoušek

Písemná část SJZ

Termíny

Anglický jazyk základní 15. 5. 2020 od 13:30 h

Anglický jazyk všeobecná 22. 5. 2020 od 13:30 h