Termíny a výsledky

Termíny a výsledky státních jazykových zkoušek

Písemná část

Anglický jazyk základní 8. 1. 2021, 13:30 h

Tento termín byl stanoven MŠMT jako náhradní termín za jaro 2020. Termín platí i podle nejnovějších vládních opatření proti šíření koronaviru.

Výsledky písemné části SJZ – angličtina (klikněte na miniaturu)

 

Ústní část

Anglický jazyk základní 26. 1. 2021, 8 – 16 h (viz harmonogram)

Zkouška proběhne v místnosti č. 27 (1. patro). 
Při konání zkoušky je třeba dodržovat všechna hygienická pravidla daná vládními opatřeními proti šíření koronaviru.

Harmonogram zkoušení v ústní části SZJ – angličtina