Aktuality

Sportovní kurz

Ve dnech 6. 6. – 9. 6. 2022 proběhl po dvouletē kovidové pauze tradiční sportovní kurz druhých ročníků naší školy. Bezmála sto dvacet studentů a část profesorského sboru se v pondělí vydalo na kole směr sportovní areál v Srbsku v Českém ráji. Všichni zde strávili čtyři dny plné sportu a závodění. Počasí bylo sice proměnlivé, ale nálada všech byla celou dobu pozitivní. Velké díky patří hlavnímu organizátorovi akce, učiteli Radku Novákovi.

Ing. Denisa Legnerová-Jandová

1.D – exkurze

Výuku dějepisu si v pátek 17. června 2022 zpestřila třída 1.D pod vedením našeho dějepisáře Jana Jirásko návštěvou mladoboleslavského židovského hřbitova. Profesor Jirásko působil dlouhé roky mimo jiné jako správce hřbitova, a kdo jiný by tedy dokázal povídat o historii tohoto místa lépe než on.

Ing. Denisa Legnerová-Jandová

Zájezd do Rakouska

Studenti naší školy vyrazili ve dnech 3. 6. – 4. 6. na poznávací zájezd do Vídně a údolí Wachau.  První den jsme i v horkém počasí vystoupali na zříceninu Dürnstein, lodí dojeli do Melku a navštívili jeden z největších klášterů Evropy. Poté jsme večer přejeli do Vídně, kde jsme se ubytovali.

Druhý den jsme hned ráno vyrazili do centra Vídně a poznávali zde nejznámější vídeňské památky.  V odpoledních hodinách jsme se metrem přesunuli do Schönbrunnu, kde náš program po prohlídce zámeckých zahrad skončil. V pozdních nočních hodinách jsme se unavení, ale spokojení vrátili do Mladé Boleslavi.

Studenti byli spolehliví, dochvilní, samostatní a uměli si náročný program i v horkém počasí  užít😊.

Blanka Pešánová,  Eva Smažíková a Rory Brierley

Slavnostní vyřazení absolventů

Dne 31. 5. 2022 se v prostorách Sboru českých bratří uskutečnilo po dvouleté pauze způsobené epidemiologickou situací slavnostní vyřazení letošních absolventů oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie. Za přítomnosti členů pedagogického sboru, rodičů a přátel převzali absolventi svá maturitní vysvědčení, mnozí z nich složili svou zkoušku dospělosti s vyznamenáním a získali i prospěchové stipendium.

V letošním roce byla udělena i Cena Pavla Gellnera určená pro nejlepšího studenta. Jejím držitelem se stal Jiří Vosyka ze třídy 4.A, který po celou dobu studoval s výborným prospěchem a úspěšně reprezentoval školu na veřejnosti i v různých soutěžích.

Sváteční atmosféru celého slavnostního aktu příjemně doplnila i pěvecká vystoupení studentek nižších ročníků a vřelá slova třídních profesorek a ředitelky školy.

4.A
4.B
4.C
4.D

Exkurze 2. ročníku EL

Studenti 2. ročníku oboru EL se 19. a 25. května zúčastnili exkurze do Hrdličkova muzea člověka PřF UK. Pod vedením průvodců si učivo nejen zopakovali, ale zajímavým způsobem i rozšířili. Následně studenti zavítali do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK, která je nyní v plném květu.
Mgr. Iva Kašová

 

 

 

Informace k příjímacímu řízení

Škola již obdržela 60 zápisových lístků na obor ekonomické lyceum a 60 zápisových lístků na obor obchodní akademie (kapacita školy je naplněna).

Pokud by došlo k uvolnění místa, budeme informovat zákonné zástupce uchazeče.

Ing. Renata Vícová, ředitelka školy

2.D – exkurze

Ve středu 18. 5. 2022 se třída 2.D vydala do vzdělávacího centra iQLandia v Liberci. Součástí exkurze byla i vzdělávací úniková hra „Únik z rostlinné buňky“, kde si studenti vyzkoušeli pokusy s rostlinami a museli odhalit mnoho šifer, aby získali indicie k otevření výsledného hlavolamu s klíčem. Museli zapojit své dovednosti v oblasti spolupráce a komunikace. Všechny skupiny byly úspěšné. Následně se pustili do prohlídky expozic a vyzkoušeli si prakticky exponáty z různých oborů fyziky, matematiky, biologie a chemie.

Mgr. Renata Rotterová

 

Velký úspěch v soutěži Office Arena

Finalista Martin Vaněk ze 3.B suverénně postoupil ze školního kola soutěže Office Arena 2022 do kola krajského a následně byl ve Středočeském kraji vyhodnocen jako vítěz postupující do finále.

V celorepublikovém finále postoupil do užšího výběru a umístil se celkově na krásném 4. místě. Velká gratulace a poděkování za odvedenou práci.

Mgr. Jana Krichebauerová

Informace o soutěži

Velký úspěch v konverzační soutěži v AJ

Velmi blahopřejeme studentce Kristýně Kyselové z 1.A za skvělou reprezentaci naší školy v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Kristýna si vyrazila na celodenní výlet do kladenského gymnázia, kde s přehledem získala 1. místo. Zasloužila se tak o postup do celostátního kola. Držte jí palce!

Mgr. Iveta Francová