Aktuality

Vyzvednutí učebnic – změna

Vyzvednutí učebnic ze školní skříňky je možné pouze po předchozí telefonické (326 718 060) nebo e-mailové (info@oamb.cz) dohodě.

Učebnice je možné vyzvednout pouze v pondělí nebo ve středu od 8 do 10 hodin.

Prosíme o dodržování tohoto postupu. Děkujeme.

Upozornění pro žáky – distanční vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k vzniklé situaci přistupuje naše škola k distanční formě vzdělávání.
Na webových stránkách školy budete průběžně informováni o dalších krocích.

Sledujte, prosím, pozorně e-maily tříd a informace na webové aplikaci Bakaláři (služba Komens), jejichž prostřednictvím budou vyučující zasílat studijní materiály a zadávat úkoly.

Rozcestník MŠMT s užitečnými tipy a nástroji pro vzdělávání na dálku.

Ing. R. Vícová

Zrušené akce

Z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru byly zrušeny následující akce:

Zájezd do Anglie, který měl proběhnout v červnu. Podrobnosti o možnostech řešení zobrazíte kliknutím na tento odkaz.
Rodičům žáků (příp. žákům, pokud není k dispozici e-mailová adresa rodičů), kteří se přihlásili na zájezd do Anglie, byl poslán informační e-mail o dalším postupu.
Mgr. V. Šulcová

Exkurze do Mauthausenu/Lince, která se měla uskutečnit 27. 3. 2020. Akce pravděpodobně proběhne v náhradním termínu 2. 10. 2020. Studentům, kteří měli již zaplaceno, bude celá částka vrácena zpět, jakmile bude obnoven normální režim školy.
Mgr. M. Domalípová

Zájezd do Francie, který měl proběhnout na konci dubna. Studentům bude vrácena i část zálohy (stornopoplatek by měl činit asi 700 Kč). Záloha bude vrácena Mgr. Sovou po návratu studentů do školy.
Mgr. I. Sova

Pobytová výměna studentů s naší partnerskou školou v Gifhornu.
Mgr. B. Pešánová

Exkurze do Hrdličkova muzea člověka (Praha) plánované pro třídy 2.A (20. 05. 2020) a 2.B (26. 05. 2020).
Mgr. I. Kašová

Uzavření školy

Od 11. 3. 2020 až do odvolání je škola z důvodu prevence šíření koronaviru uzavřena. Sledujte webové stránky školy.

Uzavření se týká i odpoledních kurzů jazykové školy. Vyučující zašle studijní materiály účastníkům kurzů mailem.

Vzhledem k tomu, že žákům a studentům je osobní přítomnost ve školních budovách zakázána mimořádným opatřením MZ, nebudou potvrzení o studiu vydávána osobně na sekretariátu školy, ale zasílána elektronicky e-mailem. O potvrzení žádejte na adrese info@oamb.cz.

Úřední hodiny každý den 8:00 – 11:00.

Ing. R. Vícová, ředitelka školy

Návštěva představitelů Komerční banky, a. s. na prezentacích žáků 4. ročníku

Předposlední únorový týden je na naší škole již tradičně ve znamení prezentací životopisů 4. ročníků.
Letošní maturanti mají tuto povinnost úspěšně za sebou a tohoto nelehkého úkolu se zhostili výborně. Je velmi náročné hovořit před ostatními o svém životě, svých úspěších i plánech do budoucna. Navíc před komisí, jež je složena z nejrůznějších hostů, kteří jsou zpravidla odborníky v oblasti personalistiky!
Třídě 4. D se ve čtvrtek 20. 2. 2020 naskytla unikátní příležitost, a sice prezentování před významnými představiteli Komerční banky. Do naší školy zavítal a studenty si poslechl i Ing. Jan Juchelka, generální ředitel KB, a. s., jehož doprovázeli Ing. Martin Formánek, ředitel Retailové Divize Sever, Ing. Ivana Kolářová, ředitelka pobočky KB MB a Ing. Marek Vosátka, ředitel Retailového bankovnictví a Omni Channel Sales KB.
Pan Ing. Juchelka nejen že naše prezentující pochválil, ale poskytl jim i prostor pro to, aby se zeptali na cokoliv, co je zajímá z oblasti bankovnictví. Studenti se ho například zeptali, co má mladý člověk udělat pro to, aby dosáhl co nejdříve na hypotéku.
Závěrem milého povídání doporučil generální ředitel všem přítomným, aby neváhali cestovat, sbírat zkušenosti z všemožných brigád a aby se nebáli žádné práce, ani té manuální.
Ing. Renáta Vícová

 

Úspěch našich studentů v soutěži Finanční gramotnost

V 8. ročníku celostátní soutěže Finanční gramotnost se tříčlenný tým studentů 3. ročníku ve složení Ondřej Szabo, Zbyněk Pavlík a Kristýna Grundmanová umístil na 1. místě okresního kola a postupuje do kola krajského, které se bude konat na naší škole 25. 2. 2020.

K tomuto úspěchu gratulujeme!

Ing. Irena Oktábcová

Školní psycholog

Mgr. Petra Valentová

Konzultační hodiny
po 8 – 14 h
st 8 – 12 h

Možnost objednat se na
valentova@oamb.cz

Školní časopis

EUROPASS

Ekologie

Nabídky zaměstnání

Doprava zdarma

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1

Info 2

Kontaktní místo

ICT plán

Přístupnost webu