Aktuality

Služby šk. psychologa od 11. 5. 2020

Školní psycholožka Mgr. Petra Valentová je od 11. 5. 2020  v pondělí a ve středu dopoledne v budově školy v kabinetě č. 18 k dispozici studentům 4. ročníků. Individuální konzultace je nutné předem objednat na tel. č. 607 84 82 85 nebo na mailu valentova@oamb.cz.

I nadále je na uvedených kontaktech k dispozici i ostatním studentům školy a jejich rodičům.

Hodnocení žáků ve 2. pololetí

Informace o způsobu hodnocení žáka (klasifikace) pro 2.pol. šk. r. 2019/20

Dle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., ze dne 27. 4. 2020, hodnocení žáka vychází
a/ z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (do 10. 3. 2020)
b/ podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
c/ podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí šk. r. 2019/20.

Ing. Renata Vícová, ředitelka školy

Změna termínů státních jaz. zkoušek

Vzhledem k vládním opatřením kvůli šíření koronaviru byly květnové termíny státních jazykových zkoušek zrušeny.

MŠMT ČR vyhlásilo následující náhradní termíny:
SJZ základní – 16. 10. 2020, SJZ všeobecná – 23. 10. 2020.
Přihlášky je možné stále podávat.

Vyzvednutí učebnic – změna

Vyzvednutí učebnic ze školní skříňky je možné pouze po předchozí telefonické (326 718 060) nebo e-mailové (info@oamb.cz) dohodě.

Učebnice je možné vyzvednout pouze v pondělí nebo ve středu od 8 do 10 hodin.

Prosíme o dodržování tohoto postupu. Děkujeme.

Upozornění pro žáky – distanční vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k vzniklé situaci přistupuje naše škola k distanční formě vzdělávání.
Na webových stránkách školy budete průběžně informováni o dalších krocích.

Sledujte, prosím, pozorně e-maily tříd a informace na webové aplikaci Bakaláři (služba Komens), jejichž prostřednictvím budou vyučující zasílat studijní materiály a zadávat úkoly.

Rozcestník MŠMT s užitečnými tipy a nástroji pro vzdělávání na dálku.

Ing. R. Vícová

Zrušené akce

Z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru byly zrušeny následující akce:

Zájezd do Anglie, který měl proběhnout v červnu. Podrobnosti o možnostech řešení zobrazíte kliknutím na tento odkaz.
Rodičům žáků (příp. žákům, pokud není k dispozici e-mailová adresa rodičů), kteří se přihlásili na zájezd do Anglie, byl poslán informační e-mail o dalším postupu.
Mgr. V. Šulcová

Exkurze do Mauthausenu/Lince, která se měla uskutečnit 27. 3. 2020. Akce pravděpodobně proběhne v náhradním termínu 2. 10. 2020. Studentům, kteří měli již zaplaceno, bude celá částka vrácena zpět, jakmile bude obnoven normální režim školy.
Mgr. M. Domalípová

Zájezd do Francie, který měl proběhnout na konci dubna. Studentům bude vrácena i část zálohy (stornopoplatek by měl činit asi 700 Kč). Záloha bude vrácena Mgr. Sovou po návratu studentů do školy.
Mgr. I. Sova

Pobytová výměna studentů s naší partnerskou školou v Gifhornu.
Mgr. B. Pešánová

Exkurze do Hrdličkova muzea člověka (Praha) plánované pro třídy 2.A (20. 05. 2020) a 2.B (26. 05. 2020).
Mgr. I. Kašová

Uzavření školy

Od 11. 3. 2020 až do odvolání je škola z důvodu prevence šíření koronaviru uzavřena. Sledujte webové stránky školy.

Uzavření se týká i odpoledních kurzů jazykové školy. Vyučující zašle studijní materiály účastníkům kurzů mailem.

Vzhledem k tomu, že žákům a studentům je osobní přítomnost ve školních budovách zakázána mimořádným opatřením MZ, nebudou potvrzení o studiu vydávána osobně na sekretariátu školy, ale zasílána elektronicky e-mailem. O potvrzení žádejte na adrese info@oamb.cz.

Úřední hodiny každý den 8:00 – 11:00.

Ing. R. Vícová, ředitelka školy

Školní psycholog

Mgr. Petra Valentová

Konzultační hodiny
po 8 – 14 h
st 8 – 12 h

Možnost objednat se na
valentova@oamb.cz

Školní časopis

EUROPASS

Ekologie

Nabídky zaměstnání

Doprava zdarma

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info 1

Info 2

Kontaktní místo

ICT plán

Přístupnost webu