Podmínky pro přijetí

Podmínky přijetí na VOŠE a přihláška

1. ročník denní ani dálkové formy studia se pro školní rok 2019/2020 neotevírá.