Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí do 1. ročníku vzdělávání na VOŠE

1. ročník denní ani dálkové formy studia se neotvírá. Přihlášky proto nepodávejte.