Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí do 1. ročníku vzdělávání na VOŠE

1. ročník denní ani dálkové formy studia ve školním roce 2020/2021 nebude otevřen. Přihlášky proto nepodávejte.