Aktuality

Mediální olympiáda – finále

7. místo z 643 zúčastněných – to je úspěch týmu MAF složeného z našich studentů Maxima Maděry (4.B), Anny Kyselové (2.B) a Filipa Veselého (4. B) ve finálovém kole celorepublikové soutěže Mediální olympiáda. Tu pořádala koncem března Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Na finále se sjelo 14 postupujících týmu ze všech krajů ČR. „Rozvíjení mediální gramotnosti je pro orientaci ve světě zásadní a kritické myšlení nám pomáhá nenapáchat na naší společnosti i demokracii obří škody,“ řekl europoslanec Luděk Niedermayer, který akci zaštítil. Ve dvoudenním finálovém kole čekaly studenty zapeklité úkoly – obhajoba předem natočeného videa na téma Digitální stopa, rozbor problematického textu a tzv. mediarating u televizních reportáží. Vzhledem k tomu, že se ve výuce tomuto tématu explicitně nevěnujeme, považuji výkon našich studentů za nadstandartní. Kromě diplomu za 7. místo a dalších cen např. exkurze do ČTK v Praze si z Ostravy přivezli naši studenti velmi cenné zkušenosti a nové kontakty. Děkuji a blahopřeji!

Ing. Denisa Legnerová

Námi natočené video na téma Digitální stopa, které jsme pojali jako koláž vlastního materiálu a materiálu z databanky, určenou široké veřejnosti k popularizaci tohoto tématu, je ke zhlédnutí na Youtube zde.

Celostátní finále soutěže Má dáti dal

Tereza Vodičková (4.C) a Matěj Zaplatílek (4.A) reprezentovali v uplynulých dnech naši školu na 17. ročníku soutěže studentů v účetnictví, které se konalo ve Znojmě. Z celkového počtu 106 soutěžících se při vysoké konkurenci umístili na 18. (T. Vodičková) a 38. (M. Zaplatílek) místě. Naše škola zaujala 11. místo z celkového počtu 54 škol. Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v dalším studiu!

Ing. Regina Černíková

4.B – Senát ČR

V pátek 1. 3. 2024 se třída 4.B zúčastnila komentované prohlídky sídla Senátu ČR na Valdštejnském náměstí v Praze. Paní průvodkyně nás seznámila s řadou zajímavých informací nejen o činnosti Senátu, ale i o historii Valdštejnského paláce, který nechal vybudovat český šlechtic Albrecht z Valdštejna. Prošli jsme reprezentativními prostory mj. Hlavního sálu a naše poslední zastávka byla v Jednacím sále, který byl původně konírnou. V současnosti se zde konají schůze pléna Senátu, ale také různé konference a semináře.

JUDr. Lenka Kolocová

 

3.A – prohlídka Černínského paláce

Dne 20. 3. 2024 se třída 3.A zúčastnila komentované prohlídky Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR. Nahlédli jsme do míst, kam veřejnost nemá přístup. Měli jsme možnost prohlédnout si nejen překrásné reprezentační prostory sálů a salonků tohoto barokního paláce, který je kulturní památkou, ale i byt a pracovnu syna prvního československého prezidenta. Jan Masaryk byl diplomatem a ministrem zahraničních věcí a pod oknem koupelny bytu v Černínském paláci dne 10.03.1948 tragicky skončil jeho život, přičemž okolnosti jeho smrti jsou nejasné. Díky našemu skvělému průvodci jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a historických faktů.

JUDr. Lenka Kolocová

Přijímací řízení

Dne 25. 3. 2024 byly odeslány pozvánky na JPZ, a to prostřednictvím DiPSy nebo doporučenou poštou (u uchazečů, kteří podali přihlášku listinnou nebo hybridní formou).

Pokud neobdržíte pozvánku, informujte nás.

Dále Vám oznamujeme, že v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo na základě Vámi podané přihlášky ke studiu zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke vzdělávání na Obchodní akademii.

Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý uchazeč má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k němu před rozhodnutím o přijetí, a to dne 13. 5. 2024 od 12:00 h do 14:00 h na sekretariátu školy v 1. patře, místnost č. 24. (Uvedený úřední úkon není pro Vás povinnost, ale možnost).

Ing. Renáta Vícová

ředitelka školy

 

Aktuální kritéria pro přijímací řízení na OA

Videoprezentace školy

 

Další informace o přijímacím řízení můžete čerpat na těchto webových stránkách:
prihlaskynastredni.cz
dipsy.cz
tau.cermat.cz
prijimacky.cermat.cz

Seminář Český parlament a parlamentarismus

Dne 20.března 2024 se  Vojta Eliáš a Lukáš Slavík  zúčastnili semináře Český parlament a parlamentarismus. Tento seminář je pořádán pro studenty Kanceláří poslanecké sněmovny, jedná se o sérii přednášek k tomuto tématu a následnou prohlídku celé budovy. Studentům se celý program velmi líbil.

Mgr. Blanka Pešánová

Státní jazykové zkoušky

Škola pořádá SJZ základní z anglického jazyka. Přihlášky na státní jazykovou zkoušku podávejte do 31. 3. 2024. Přihlášky podávejte v písemné formě na sekretariátu školy nebo oskenované zasílejte mailem na info@oamb.cz.

Cena za konání zkoušky je 3000,- Kč, platbu je třeba provést nejpozději do 30. 4. 2024.

Pro podrobné informace (vč. přihlášky a platby) klikněte zde.

 

Exkurze do Národního divadla

Dne 15. 3. 2024 se studenti tříd 3.B a 2.A zúčastnili exkurze do Národního divadla. Oba ročníky si postupně vyslechly velmi poutavý výklad pana průvodce, který ho doplnil spoustou zajímavostí a postřehů. Měli jsme možnost obdivovat krásu hlediště a foyer, navštívit sklepení se základními kameny i vystoupat na balkón k slavným trigám. Poté se naše cesty rozdělily. Zatímco studenti druhého ročníku zhlédli prostory Betlémské kaple, zamířila 3.B do Petschkova paláce. Exkurze se studentům líbila, určitě ji zpříjemnilo i pěkné počasí.

Mgr. Dana Musilová