Aktuality

Nabídka kurzů na jazykové škole

Podrobnější informace v sekci Jazyková škola (vpravo nahoře).

V případě dotazů pište na info@oamb.cz nebo volejte 326 718 060.

Změny v Tarifu Pražské integrované dopravy

Upozorňujeme na změny, které nastaly od 1. srpna 2021 v Tarifu PID, a dotknou se celého Středočeského kraje.

Detailní přehled změn tarifu naleznou rodiče a žáci ZDE.

Po změnách se při pravidelném dojíždění do školy ještě více vyplatí dlouhodobé kupony oproti krátkodobým jízdenkám.
Žáci mohou mít kupony jako aplikaci v mobilu a koupit si na ni on-line kupony.
Stále platí, že žáci jezdí s 75% slevou a nárok na ni prokáží buď OP, průkazkou PID, potvrzeným žákovským průkazem, kartou ISIC nebo cestovním pasem. U žáků mladších 15 let stačí potvrzený žákovský průkaz.

Výsledky přijímacího řízení 2021 – aktualizace

Výsledková listina EL po náhradním termínu

Výsledková listina OA po náhradním termínu

Dnes bylo po náhradním termínu přijímacího řízení přijímací řízení ukončeno.

Je přijato 60 žáků na obor ekonomické lyceum a 60 žáků na obor obchodní akademie.

Vyjímečně by mohlo dojít ke změně, pokud by někdo z přijatých uchazečů byl přijat na odvolání na jinou školu.

Evropský seminář pro mládež

Dne 14. 6. 2021 proběhl online Evropský seminář pro mládež organizovaný Evropským parlamentem. Vybraní žáci třetích ročníků se rozdělili do dvou skupin, přičemž každá z těchto skupin se online propojila se studenty Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm a se slovenskými studenty z Popradu. Každá skupina měla za úkol pod vedením moderátora diskutovat přidělené aktuální téma – digitalizace EU a Covid 19.
Každá pracovní skupina došla k nějakému koncensu, který poté studenti prezentovali před českou europoslankyní Ditou Charanzovou a slovenským europoslancem Ivanem Štefancem. Šlo o mimořádnou akci, která jistě byla velmi zajímavou zkušeností pro všechny zúčastněné.

Přijímací řízení 2021 – aktualizace

Přijímací zkoušky – dodatek

Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. 5. 2021

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil.

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

Dne 14. 4. 2021 byly poslány pozvánky na přijímací zkoušky a další informace prostřednictvím České pošty.

 

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření MZ a opatření obecné povahy MŠMT (oba dokumenty posíláme celé v příloze) se umožní uchazečům osobní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud:

  1. nemají příznaky onemocnění Covid-19 (viz další příloha)
  2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Tento doklad o negativním výsledku lze nahradit dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a neuplynula doba 90 dní nebo certifikátem o očkování, pokud od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Naše škola testy provádět nebude, je možné testy provést na vaší ZŠ nebo v centrech antigenního testování, resp. i u vašeho lékaře.

Dále je nutné dodržet všechna epidemická nařízení platná v době přijímacích zkoušek.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mailu info@oamb.cz nebo na telefonním čísle 326 718 060 v době 7:30 – 13:30 h.

Děkuji za pochopení

Ing. Renáta Vícová
ředitelka školy

 

Opatření obecné povahy

Seznam příznaků covid-19

Testování u přijímacích zkoušek

 

Dne 29. 3. 2021 jsme na e-mailové adresy zákonných zástupců, resp. uchazečů, pokud nebyla uvedena e-mailová adresa zákonných zástupců, odeslali pozvánku na přijímací zkoušky. Dopisy budou zhledem k epidemické situaci poslány přibližižně v polovině dubna.

 

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

jednotné přijímací zkoušky se budou konat 3. a 4. 5. 2021 (náhradní termín 2. a 3. 6. 2021). Pozvánky a informační dopis odešleme do konce března 2021 na adresu uvedenou na přihlášce (dopis s modrým pruhem).

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 326 718 060 (Po – Pá   8:00 – 10:30 h, 12:00 – 13:00 h) nebo na e-mailu info@oamb.cz.

Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy

Prezentace školy

Obchodní akademie ve fotografiích

Charakteristika školy

Kritéria