Projekt IKAP II (2020-2023)

Od 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023 je OA, VOŠE a JŠ s právem SJZ Mladá Boleslav jako spolupracující partner zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862.
V rámci projektu byla škola vybavena prostředky IT, pedagogičtí pracovníci se účastní kurzů a seminářů.