Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019

Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 byla OA, VOŠE a JŠ s právem SJZ Mladá Boleslav zapojena do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I – Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2018-2019“.
Tento dvouletý projekt byl spolufinancován z ESF (EU) a ze státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Cílem projektu byla podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podpora možností personálního posílení o školního psychologa. Dále byla podpořena spolupráce školy a zaměstnavatelů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem na obchodní akademii v Mladé Boleslavi.