Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2022-2025

Od 1. 1. 2023 je Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ Mladá Boleslav, p.o. zapojena do projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I – Projekt Obchodní akademie Mladá Boleslav 2022-2025“ (výzva č. 02_22_003, registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0003091). Tento tříletý projekt je spolufinancován z EU a ze státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Jan Amos Komenský.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Škola v rámci projektu realizuje šablony vedoucí k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a k personálnímu posílení o školního psychologa na obchodní akademii v Mladé Boleslavi.