Výsledky přijímacího řízení

1. ročník vzdělávacího programu FINANČNÍ ŘÍZENÍ se z důvodu nízkého počtu přihlášených uchazečů ve školním roce 2018/2019 NEOTVÍRÁ.

Všichni přihlášení uchazeči budou o této skutečnosti informováni dopisem.