Výsledky přijímacího řízení

1. ročník denní ani dálkové formy studia ve školním roce 2020/2021 se neotvírá.