Výsledky písemné SJZ a ústní část

Pro výsledky písemné části státní jazykové zkoušky z angličtiny klikněte zde.

K ústní části státní jazykové zkoušky se dostavte podle následujícího harmonogramu.