Návštěva hasičského záchranného sboru

Žáci 3. ročníku naší školy se v rámci Dne ochrany člověka za mimořádných událostí zúčastnili prohlídky základny Středočeského hasičského záchranného sboru v Mladé Boleslavi. Každá třída měla svého průvodce z řad hasičů. Měli možnost vidět a vyzkoušet veškerou techniku a další vybavení hasičského sboru, žáci byli velmi spokojeni a někteří se informovali i o podmínkách přijetí k hasičskému sboru.