4.B – Senát ČR

V pátek 1. 3. 2024 se třída 4.B zúčastnila komentované prohlídky sídla Senátu ČR na Valdštejnském náměstí v Praze. Paní průvodkyně nás seznámila s řadou zajímavých informací nejen o činnosti Senátu, ale i o historii Valdštejnského paláce, který nechal vybudovat český šlechtic Albrecht z Valdštejna. Prošli jsme reprezentativními prostory mj. Hlavního sálu a naše poslední zastávka byla v Jednacím sále, který byl původně konírnou. V současnosti se zde konají schůze pléna Senátu, ale také různé konference a semináře.

JUDr. Lenka Kolocová