Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program a učební plány

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 (od 1. 9. 2024)

ŠVP v tištěné podobě je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Forma studia:

denní (4 roky)

Profilové předměty:

 • cizí jazyky
 • ekonomika
 • základy společenských věd
 • informační technologie
 • matematika

Ukončování studia – maturitní zkouška

 • viz menu Maturita

Profil absolventa

Lyceum spojuje typ gymnaziálního i odborného studia. Absolvent je po složení maturitní zkoušky připraven k vysokoškolskému studiu ekonomických, právních či jiných směrů. Cílem studia je usnadnění adaptace na požadavky studia na vysokých školách. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí je i odborné vzdělávání v ekonomických disciplínách. Učivo obsahuje i složku výběrových odborných předmětů pro širší vzdělávací nabídku pro žáky. Tím jsou vytvořeny lepší předpoklady pro profesní rozhodování i prohloubení přípravy ke zvolení oboru dalšího studia.

Uplatnění absolventů

 • další studium na vysokých a vyšších školách
 • v praxi – při organizačních, poradenských a sekretářských činnostech
 • vlastní podnikatelské aktivity

Charakteristika školy a její vybavení

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je státní škola s právní subjektivitou.

Škola má celkem 27 dobře vybavených učeben, z toho 18 odborných, zejména pro výuku informačních technologií, písemné a elektronické komunikace, ekonomických předmětů a cizích jazyků. Součástí školy je i Státní jazyková škola, kde studenti mohou studovat angličtinu a němčinu. Žákům je poskytována při vzdělávání na jazykové škole studentská sleva. Na škole je možné skládat státní jazykové zkoušky.

Škola nemá vlastní ubytovací a stravovací zařízení. Stravování je žákům nabízeno ve spolupráci s ostatními středními školami v Mladé Boleslavi.

Nadstandard školy

 • bezbariérový přístup a pohyb po škole
 • wifi dostupná v celé budově školy
 • odborné učebny vybavené interaktivními tabulemi, dataprojektory
 • služby školního psychologa
 • možnost využívat fitness