Maturita

Maturita 2019/2020

Aktuální informace na stránkách www.novamaturita.cz

Obor obchodní akademie

Maturitní zkouška bude probíhat v souladu s platnou legislativou.

Společná část

2 povinné předměty

max. 2 nepovinné předměty

Profilová část

  • Ekonomika – ústní zkouška
  • Účetnictví – ústní zkouška
  • Praktická zkouška z odborných předmětů – písemná práce

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky žáci konají ústní zkoušky z ekonomiky a účetnictví, skládají praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů formou písemné práce v rozsahu 5ti hodin (šedesátiminutových).

V rámci profilové části maturitní zkoušky mohou žáci konat max. 2 nepovinné zkoušky z:

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.

aktualizováno 23. 9. 2019

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části školní rok 2019/2020
obor obchodní akademie 63-41-M/02


Obor ekonomické lyceum

Maturitní zkouška bude probíhat v souladu s platnou legislativou.

Společná část

2 povinné předměty

max. 2 nepovinné předměty

Profilová část

Ekonomika – ústní zkouška

Ústní zkouška z nabídky předmětů stanovené ředitelem školy:

(* pokud nebylo zvoleno v rámci společné části)

Povinná zkouška z cizího jazyka v profilové části může být nahrazena výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doloženým jazykovým certifikátem (minimálně úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce). Do 31. 3. 2019 musí být předložena žádost o nahrazení zkoušky ředitelce školy; k žádosti musí být přiložena ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání zkoušky.

Praktická zkouška z odborných předmětů – písemná práce z ekonomiky a účetnictví nebo ze základů společenských věd

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou žáci ekonomického zaměření konat ústní maturitní zkoušku z ekonomiky, ústní zkoušku z nabídky předmětů stanovené ředitelem školy; žáci též konají praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů v rozsahu 4 hodin (šedesátiminutových)

V rámci profilové části maturitní zkoušky mohou žáci konat nepovinnou zkoušku z informačních a komunikačních technologií, matematiky a cizího jazyka, a to za předpokladu, že předmět nezvolili v rámci volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky. (max. 2 zkoušky)

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.

aktualizováno 23. 9. 2019

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části školní rok 2019/2020
obor ekonomické lyceum 78-42-M/02