Aktuality

Přijímací řízení do 1. ročníku

Výsledková listina přijímacího řízení – Obchodní akademie

Výsledková listina přijímacího řízení – Ekonomické lyceum

Informace pro rodiče a uchazeče

Přiloha č. 1 (čestné prohlášení zákonného zástupce)

Příloha č. 2 (čestné prohlášení uchazeče)

Příloha č. 3 (žádost)

Zápisové lístky lze odevzdat osobně na sekretariátu školy v pondělí – čtvrtek 7 – 16 h, pátek 7 – 12 h.

Oznamujeme, že dne 3. července 2020 jsme ukončili přijímací řízení pro obory ekonomické lyceum a obchodní akademie. Povolená kapacita obou oborů byla naplněna.

Třídnické hodiny pro 1. – 3. roč.

S ohledem na rozhodnutí MŠMT se přesouvají třídnické hodiny na 10. – 12. 6. 2020. Pro rozpis třídnických hodin klikněte zde.

Žáci při vstupu do budovy školy musí odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení musí být podepsáno zákonnými zástupci, případně zletilými žáky. Formulář čestného prohlášení ke stažení zde.

Účast na třídnických hodinách je dobrovolná.

Provoz školy a hygienická opatření pro žáky 4. ročníku od 11. 5. 2020

Pro pokyny pro žáky 4. ročníku klikněte zde.

Formulář čestného prohlášení ke stažení zde.

Termíny konání DT ke stažení zde. Pozvánky k DT byly rozeslány na e-mailové adresy maturantů 13. 5. 2020.

Termíny konání ústních MZ ke stažení zde.

Rozpis konzultací pro žáky 4. ročníku před DT a ústními MZ ke stažení zde.

Dne 15. 5. 2020 byly na e-mailové adresy maturitních tříd zaslány termíny ústní maturitní zkoušky.

Školní psycholog

Mgr. Petra Valentová

Konzultační hodiny
po 8 – 14 h
st 8 – 12 h

Možnost objednat se na
valentova@oamb.cz

Školní časopis

EUROPASS

Ekologie

Nabídky zaměstnání

Doprava zdarma

Veřejná doprava pro žáky a studenty zdarma

Info

ICT plán

Přístupnost webu