Přijímací řízení do 1. ročníku

Přijímací zkoušky se budou konat 8. 6. 2020. Pozvánky byly rozeslány e-mailem dne 14. 5. 2020.
Pozvánky a informační dopisy byly zaslány prostřednictvím České pošty dne 20. 5. 2020.
Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy