Vydání vysvědčení

Předání vysvědčení žákům 1. až 3. ročníku proběhne 30. 6. 2020 (rozpis zde)

Třídnických hodin se mohou účastnit žáci bez příznaků virového onemocnění. Vstup do budovy školy v rouškách.