Povinnost nosit roušky od 18. 9. 2020

Povinnost nosit roušky od 18. 9. 2020 platí i v učebnách, tzn. ve všech prostorách budovy školy.