Informace pro školy z MŠMT (výňatek)

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 se s účinností od 2. do 20. 11. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na SŠ a JŠ s právem SJZ.
Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.
Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy