Výsledky přijímacího řízení 2021 – aktualizace

Výsledková listina EL po náhradním termínu

Výsledková listina OA po náhradním termínu

Dnes bylo po náhradním termínu přijímacího řízení přijímací řízení ukončeno.

Je přijato 60 žáků na obor ekonomické lyceum a 60 žáků na obor obchodní akademie.

Vyjímečně by mohlo dojít ke změně, pokud by někdo z přijatých uchazečů byl přijat na odvolání na jinou školu.