Přihlášky na SJZ z angličtiny

Můžete podávat přihlášky na jarní ternín státních jazykových zkoušek z angličtiny, který se koná 14. 5. 2021 (základní) a 21. 5. 2021 (všeobecná).
Všeobecnou SJZ bude škola pořádat při minimálním počtu 4 kandidátů.

Konverzační soutěž v AJ

Ve středu 10. 3. 2021 se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovaly studentky  Kristýna Martinková z 1.B a Nina Leová ze 2.B.

Je nám ctí oznámit, že Nina Leová získala 1. místo a postupuje do kola krajského. K jejímu úspěchu moc gratulujeme.

Mgr. Iveta Francová

IT soutěž Office Arena

Studenti Martin Vaněk, Bára Laurynová a Martin Kakas (2.B) se úspěšně účastnili školního kola IT soutěže Office Arena 2021 a postoupili do krajského kola.

Blahopřejeme a držíme palce!

Mgr. Iva Kašová

Konverzační soutěž v německém jazyce

V pondělí 15. 2. 2021 se studentka z 3.D Oliwia Ewa Růžičková zúčastnila okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhla soutěž online.

Oliwia Ewa zabojovala a svým skvělým výkonem se v tvrdé konkurenci studentek z gymnázií umístila na výborném 3. místě. K tomuto úspěchu jí srdečně gratuluji a zároveň oceňuji její odvahu získávat nové zkušenosti.

Kateřina Marková

Vstup do školy

Při vstupu do školy je od 25. 2. 2021 povinnost mít

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), nebo
  • zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

Diskuse s místopředsedkyní Evropského parlamentu

Dne 1. února 2021 měli studenti 3. D v rámci předmětu Ekonomický seminář jedinečnou příležitost online diskuze s místopředsedkyní Evropského parlamentu paní Ditou Charanzovou. Celá téměř dvouhodinová přednáška byla vedena přímo ze Štrasburku zaměstnancem EP Janem Řebřinou, který zevrubně pohovořil o průběhu legislativního procesu v rámci EU. Přednášku doplnila stážistka, která nastínila našim studentům možnosti studia a vycestování do zahraničí. Poslední půlhodinu si vzala slovo paní místopředsedkyně a odpovídala na dotazy studentů. Celé online setkání probíhalo v neformálním přátelském duchu a studenti si odnesli nejen nové informace, ale jistě i nevšední zážitek.

Ing. Denisa Legnerová

SJZ 8. 1. 2021

Písemná část státní jazykové zkoušky z anglického jazyka proběhla 8. 1. 2021. Výsledky písemné části SZJ jsou zveřejněné v sekci Jazyková škola.

Ústní část se bude konat 26. 1. 2021, místnost č. 27 (1.patro). Harmonogram zkoušení je zveřejněn v sekci Jazyková škola.

Dr. Ivo Horáček