Poděkování studentům 2.C

Ráda bych touto cestou poděkovala studentům 2.C, kteří se z vlastní iniciativy zúčastnili veřejné sbírky Život dětem www.pomocproelinku.cz, která podporuje jejich spolužačku Elizabeth Kubíkovou. Eli a její rodina potřebují finance na náročnou operaci pohybového aparátu.

Naše třída vybrala krásných 4 600 Kč.

S hrdostí

Mgr. Iveta Francová, třídní učitelka

Informace pro školy z MŠMT (výňatek)

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 se s účinností od 2. do 20. 11. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na SŠ a JŠ s právem SJZ.
Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.
Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou plánovány na 3. 12. 2020 a 14. 1. 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci pravděpodobně dojde k posunu termínů nebo ke změně formy těchto dnů. O těchto změnách budeme informovat na našich webových stránkách a taktéž tuto informaci pošleme na ZŠ v regionu.

Děkuji za pochopení.

Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy

Aktualizované informace o JŠ a SJZ

Výuka v kurzech na jazykové škole bude od 5. do 23. 10. 2020 probíhat distanční formou.

Podle sdělení MŠMT nelze státní jazykovou zkoušku konat v měsíci říjnu. O dalším možném termínu budeme na základě rozhodnutí MŠMT informovat na webových stránkách. Pokud nebude termín konání určen do konce tohoto kalendářního roku, bude poplatek za SJZ vrácen.

Případné dotazy směřujte na horacek@oamb.cz.

PhDr. Ivo Horáček, Ph.D., zástupce ředitele