Návštěva představitelů Komerční banky, a. s. na prezentacích žáků 4. ročníku

Předposlední únorový týden je na naší škole již tradičně ve znamení prezentací životopisů 4. ročníků.
Letošní maturanti mají tuto povinnost úspěšně za sebou a tohoto nelehkého úkolu se zhostili výborně. Je velmi náročné hovořit před ostatními o svém životě, svých úspěších i plánech do budoucna. Navíc před komisí, jež je složena z nejrůznějších hostů, kteří jsou zpravidla odborníky v oblasti personalistiky!
Třídě 4. D se ve čtvrtek 20. 2. 2020 naskytla unikátní příležitost, a sice prezentování před významnými představiteli Komerční banky. Do naší školy zavítal a studenty si poslechl i Ing. Jan Juchelka, generální ředitel KB, a. s., jehož doprovázeli Ing. Martin Formánek, ředitel Retailové Divize Sever, Ing. Ivana Kolářová, ředitelka pobočky KB MB a Ing. Marek Vosátka, ředitel Retailového bankovnictví a Omni Channel Sales KB.
Pan Ing. Juchelka nejen že naše prezentující pochválil, ale poskytl jim i prostor pro to, aby se zeptali na cokoliv, co je zajímá z oblasti bankovnictví. Studenti se ho například zeptali, co má mladý člověk udělat pro to, aby dosáhl co nejdříve na hypotéku.
Závěrem milého povídání doporučil generální ředitel všem přítomným, aby neváhali cestovat, sbírat zkušenosti z všemožných brigád a aby se nebáli žádné práce, ani té manuální.
Ing. Renáta Vícová

 

Úspěch našich studentů v soutěži Finanční gramotnost

V 8. ročníku celostátní soutěže Finanční gramotnost se tříčlenný tým studentů 3. ročníku ve složení Ondřej Szabo, Zbyněk Pavlík a Kristýna Grundmanová umístil na 1. místě okresního kola a postupuje do kola krajského, které se bude konat na naší škole 25. 2. 2020.

K tomuto úspěchu gratulujeme!

Ing. Irena Oktábcová

2. C v Národním divadle

Dne 27. ledna 2020 se třída 2. C, spolu se svou třídní profesorkou Mgr. I. Trojákovou, zúčastnila exkurze do historické budovy Národního divadla.  Díky velmi podrobnému výkladu paní průvodkyně jsme se dozvěděli i spoustu zajímavostí,  jako např. kolik je míst v hledišti, jak těžká je opona nebo kolik kilogramů váží pozlacený lustr. Díky skvělé viditelnosti jsme si na střeše divadla užili i výhled na Pražský hrad, Malou Stranu a Petřín.

Mgr. R. Zejbrlíková

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 21. 1. 2020 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili studenti 1. – 3. ročníku.

Všichni soutěžící předvedli velmi pěkné výkony. Přední místa vybojovali:

  1. místo – Erik Vaško (3.D)
  2. místo – Marie Magdalena Tylová (3.B)
  3. místo – Josef Moucha (3.A)

Vítěz školního kola bude naši školu reprezentovat v kole okresním.

Mgr. I. Trojáková

Výstava kreseb, maleb a fotografií studentů OA

V průběhu prosince a ledna proběhla v prostorách školy výstava kreseb, maleb a fotografií studentů naší školy pod názvem V každém z nás je kus umělce.

Na výzvu organizátorky Ing. Legnerové zareagovalo téměř dvacet studentů, kteří zapůjčili své výtvory. Výtvarná výstava zaznamenala pozitivní ohlasy z řad studentů i vyučujících a pravděpodobně se stane novou tradicí na naší škole.

Ing. D. Legnerová