Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program a učební plány

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 (pdf)
ŠVP v tištěné podobě je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Forma studia:

denní (4 roky)

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 2 třídy.

Profilové předměty:

 • cizí jazyky
 • ekonomika
 • základy společenských věd
 • informační technologie
 • matematika

Ukončování studia – maturitní zkouška

Společná část:

 • 2 povinné předměty (český jazyk a cizí jazyk nebo matematika) v jedné úrovni obtížnosti
 • 2 nepovinné předměty

Profilová část:

 • ekonomika
 • volitelný předmět
 • praktická zkouška z odborných předmětů

Pozn.: bude v souladu s modelem státní maturitní zkoušky.

Profil absolventa

Lyceum spojuje typ gymnaziálního i odborného studia. Absolvent je po složení maturitní zkoušky připraven k vysokoškolskému studiu ekonomických, právních či jiných směrů. Cílem studia je usnadnění adaptace na požadavky studia na vysokých školách. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí je i odborné vzdělávání v ekonomických disciplínách. Učivo obsahuje i složku výběrových odborných předmětů pro širší vzdělávací nabídku pro žáky. Tím jsou vytvořeny lepší předpoklady pro profesní rozhodování i prohloubení přípravy ke zvolení oboru dalšího studia.

Uplatnění absolventů

 • další studium na vysokých a vyšších školách
 • v praxi – při organizačních, poradenských a sekretářských činnostech
 • vlastní podnikatelské aktivity

Tabulka uplatnění absolventů

VŠ – ekonomické zaměření 29 %
VŠ – právnické fakulty 7 %
VŠ – pedagogické fakulty 13 %
VŠ – ostatní 38 %
VOŠ 3 %
Praxe 10 %

Charakteristika školy a její vybavení

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je státní škola s právní subjektivitou.

Škola má celkem 30 dobře vybavených učeben, z toho 18 odborných, zejména pro výuku informačních technologií, písemné a elektronické komunikace, ekonomických předmětů a cizích jazyků. Součástí školy je i Státní jazyková škola, kde studenti mohou studovat angličtinu, němčinu, španělštinu, italštinu, francouzštinu a ruštinu. Studentům je poskytována při studiu na jazykové škole studentská sleva. Dvakrát ročně lze skládat státní jazykové zkoušky.

Škola nemá vlastní ubytovací a stravovací zařízení. Stravování a ubytování je studentům nabízeno ve spolupráci s ostatními středními školami v Mladé Boleslavi.

Nabídka ubytovacích služeb Domova mládeže při Střední zdravotnické škole Mladá Boleslav.

Nadstandard školy

 • bezbariérový přístup a pohyb po škole
 • výměnné zahraniční pobyty
 • wifi dostupná v celé budově školy
 • činnost informačního centra
 • odborné učebny vybavené interaktivními tabulemi, dataprojektory
 • služby školního psychologa
 • možnost využívat fitness