Organizace výuky pro 4. ročník

Informace byla poslána na společné e-mailové adresy tříd.

Ing. Renáta Vícová, ředitelka školy