Distanční výuka v lednu 2021

4. – 8. 1. 2021 se všechny třídy včetně 4. ročníku OA i EL budou dle nařízení MŠMT učit distančně.

Distanční formou bude v tomto týdnu probíhat i výuka na JŠ.

Ing. Renata Vícová