Distanční výuka v lednu 2021

Distanční výuka pro všechny studenty školy je prodloužena do 28. 1. 2021 (v pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny).

Ing. Renata Vícová, ředitelka školy