Náhradní termín SJZ

Náhradní termín konání písemné části státních jazykových zkoušek z angličtiny byl stanoven na 8. 1. 2021.

Uchazeči o složení zkoušky byli informováni mailem.