Angličtina

Nabídka kurzů 2023/2024

Kurzy přípravné k státní jazykové zkoušce – základní

Název kurzu: ASZ1ASZ3     – celoroční, plánované otevření v 2. pol. září 2024

Vstupní požadavky:
Pro dvouhodinový přípravný kurz na základní státní zkoušku z angličtiny počítáme se vstupní znalostí jazyka na úrovni B1 (středně pokročilí).

Náplň kurzu:
Cílem kurzu je připravit účastníky jak na písemnou část zkoušky (reading, writing, listening, grammar), tak na ústní část státní zkoušky. Základní učebnicí je Murphy: English Grammar in Use (lze objednat hromadně) a další materiály zaměřené na konverzační okruhy pro ústní část zkoušky.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: B2

Učebnice: Murphy: English Grammar in Use

Vyučující: Mgr. Jiřina Babáková

Termíny konání:
ASZ1 – pondělí 16:00 – 17:30 (začátek může být upraven podle požadavků účastníků)
ASZ2 – úterý 16:00 – 17:30 (začátek může být upraven podle požadavků účastníků)
ASZ3 – středa 16:00 – 17:30 (začátek může být upraven podle požadavků účastníků)

Místnost: 34

Cena: 7 000 Kč (studenti) / 7 500 Kč (ostatní uchazeči)

 


Kurzy přípravné k státní jazykové zkoušce – všeobecné

Název kurzu: ASV1     – celoroční, plánované otevření v 2. pol. září 2024

Vstupní požadavky:
Předpokládá vstupní znalost jazyka na úrovni B2 (pokročilí).

Náplň kurzu:
Cílem kurzu je připravit účastníky jak na písemnou část zkoušky (testy na porozumění čtenému, porozumění slyšenému, volný písemný projev a gramatický test), tak na část ústní. Součástí zkoušky jsou reálie anglicky mluvících zemí, přehled dějin jazykové oblasti a konverzační témata. Předpokládá se schopnost číst beletrii v originále (500 stran). Základní učebnicí je Murphy: English Grammar in Use (lze objednat hromadně) a další materiály pro přípravu na ústní část zkoušky.

Úroveň dle evropského referenčního rámce: C1

Učebnice:
Berka, M.:  American History, the USA: Geography andsociety
Murphy: English Grammar in Use (CUP)
British History, Britain: Geogeraphy and Society, English speaking Countries
Advanced Conversation Practice – Vocabulary Lists

Vyučující: Mgr. Jiřina Babáková

Termín konání: úterý 17:30 – 19:00 (čas nebo den může být upraven podle požadavků účastníků)

Místnost: 34

Cena: 7 000 Kč (studenti) / 7 500 Kč (ostatní uchazeči)