Přihláška a ceny

Přihláška a ceny státních jazykových zkoušek

Přihlášky na státní jazykovou zkoušku podávejte do 31. 3. 2024.

Přihlášky se podávají v písemné formě na sekretariátu školy nebo oskenované mailem na info@oamb.cz

V případě, že vám SJZ bude hradit zaměstnavatel, oznamte tuto skutečnost před provedením platby kvůli vydání faktury.
V tomto školním roce vypisujeme pouze termín základní SJZ – anglický jazyk.

 

Přihláška ke státní jazykové zkoušce (k tisku a ručnímu vyplnění)

 

Ceny SJZ

Základní:

  • 4 a více kandidátů celkem Kč 3000,- (písemná Kč 2500, ústní Kč 500)
  • méně než 4 kandidáti celkem Kč 4000,- (písemná Kč 3500, ústní Kč 500)

Hradí se celá částka (ústní i písemná dohromady). V případě nepostoupení k ústní části zkoušky Vám bude adekvátní částka vrácena. Poplatky za SJZ plaťte na účet č. 19-5780530207/0100, specifický symbol „2“, poznámka „PŘÍJMENÍ a SJZ“ (např. Nováková SJZ), nebo hotově u hospodářky školy (1. patro, chodba A, dveře č. 20) v uvedené pracovní době:

Po 7:30 – 14:30
Út 7:30 – 14:30
St 7:30 – 14:30
Čt 7:30 – 14:30
7:30 – 11:00