Termíny a výsledky

Termíny a výsledky státních jazykových zkoušek

Vypsané termíny SJZ v roce 2024

Písemná část

Anglický jazyk základní 17. 5. 2024, 13:30 h

Výsledky písemné části budou zveřejněny 27. 5. 2024.

Ústní část

Anglický jazyk základní 17. – 19. 6. 2024