Ceny a platby

Ceny a platby jazykových kurzů

Ceny jsou uváděny u jednotlivých kurzů, pro studenty se slevou.

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o cenu za školní rok (září – červen).

Kurzovné je možno platit až po podání přihlášky na studijním oddělení školy. Na platby bez podané přihlášky nebude brán zřetel.

Do kurzů můžete vstoupit kdykoli v průběhu školního roku. Cena Vám bude adekvátně snížena.

Můžete rovněž navštívit 1 ukázkovou hodinu ZDARMA.

Kurzovné plaťte až PO ODEVZDÁNÍ přihlášky. Přihlášku můžete donést osobně na sekretariát JŠ (1. patro, chodba A, dveře č. 24), zaslat ji poštou na adresu školy nebo ji můžete odeslat oskenovanou v příloze e-mailu na adresu info@oamb.cz.

Kurzovné plaťte na účet č. 19-5780530207/0100, specifický symbol „1“, poznámka „PŘÍJMENÍ a NÁZEV KURZU“ (např. Nováková 1AZ), nebo hotově u hospodářky školy v uvedené pracovní době:

Po 7:30 – 15:00
Út 7:30 – 15:00
St 7:30 – 15:00
Čt 7:30 – 15:00
7:30 – 11:00

Při platbě (hotovostní i bezhotovostní) uveďte vždy své jméno a jazyk, jehož výuku budete navštěvovat.